Boden - Björknäsgymnasiet

   
Om oss
Komihåglistan är tom
Du når oss på bibliotekets upplysning
under öppettider varje skoldag.
Telefon 0921-62528.

Vi är två bibliotekarier som arbetar på
biblioteket: Emelie Pettersson och Eva Wallgren.

Eva Wallgren tel. 0921-62526
eva.wallgren@edu.boden.se

Emelie Pettersson tel. 0921-62525
emelie.pettersson@boden.se