Boden - Björknäsgymnasiet

   
Välkommen till biblioteket
Komihåglistan är tom
Välkommen till biblioteket

Gymnasiebiblioteket är i första hand till för dig som är elev eller personal på Björknäsgymnasiet.
I katalogen på sidan kan du söka bland ett stort antal böcker, ljudböcker och filmer. 

Du är välkommen till biblioteket för att låna böcker, artiklar, ljudböcker samt filmer som
finns här eller på andra bibliotek.

select